Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 3.7.2020. Viimeisin muutos 3.7.2020.

1. Rekisterinpitäjä

KNC ThaiFood Oy

Itäkatu1-5 00930 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Warakorn Iamruang

Warakorn32@hotmail.com

040 168 3331

3. Rekisterin nimi

Knc Thai Food Oy:n asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
  henkilön suostumus
 • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
 • lakisääteiset velvoitteet
 • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Säilytämme tietojasi

 • sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan/lain määräämän ajan
 • kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan/lain määräämän ajan
 • jos olet tilannut uutiskirjeemme, sähköpostilistassa niin kauan kuin lista on olemassa tai kunnes poistat itse itsesi listalta

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Jos olet asiakaamme, henkilötietojasi vastaanottavat

 • yhtiömme ja sen työntekijät
 • sinä itse
 • palvelun toimittaja, jos tilaamme puolestasi kolmannen osapuolen palveluja
 • tilitoimistomme
 • verkkosivujemme hosting palveluntarjoaja sekä sivuston ylläpidosta vastaava yritys, mikäli lähetät tietojasi kotisivujemme lomakkeen välityksellä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tietoa evästeistä

Sivustolla käytetään evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Selaimesi asetuksista voit halutessasi estää evästeiden tallentamisen laitteellesi, mutta se saattaa estää joidenkin palveluiden asianmukaisen toiminnan.

Keräämme tietoja sivujen käytöstä Google Analytics ohjelmiston avulla. Kerättyjä tietoja käytetään kehitettäessä sivuston toiminnallisuutta ja sisältöä. Tietoja ei käytetä markkinoinnin kohdentamiseen. Yksittäistä käyttäjää ei kerätyistä tiedoista voida tunnistaa. Lisätietoa Googlen evästekäytännöistä.

Muilta sivuilta upotettu sisältö

Sivustolla voi olla upotettuna sisältöä ulkopuolisista lähteistä. Tällaisen sisällön avaaminen vastaa vierailua ko. sivulla, joka soveltaa tietosuojaan omia ehtojaan.

Laadittu Innowisen julkaiseman mallin pohjalta. CC BY 3.0.